Beleidsmedewerker strategie

Als beleidsmedewerker strategie hou je de vinger aan de pols bij de verschillende hubs van Toerisme Vlaanderen, neem je initiatieven tot de opmaak van nieuwe beleidsstrategieën waarop gefocust zal worden en houd je het overzicht over het flankerend beleid gelinkt aan verschillende (beleids)thema's.

Je staat in voor rapportering van de uitvoering van het beleid en opgestelde actieplannen en je screent ook proactief de beleidsplannen van andere beleidsdomeinen om potentiële samenwerkingen te detecteren in het kader van de beleidsvisie van Toerisme Vlaanderen en de principes van https : / / www.reizennaarmorgen.be.

Als beleidsmedewerker strategie heb je een belangrijke coördinerende rol in de opmaak van het jaarlijks ondernemingsplan, wat een belangrijk sturend document is voor het management binnen Toerisme Vlaanderen.

Ook de rapportering over en de opvolging van dit document behoort tot je takenpakket.

Tot slot lever je indien nodig vakinhoudelijke bijdragen in de uitwerking van projecten en lever je advies of bijsturing bij deze projecten om te bewaken of deze in lijn liggen met de vooropgestelde beleidsbepalingen.

Lees meer over de functie in het selectiereglement dat je als bijlage terugvindt op vlaanderen.be / vacatures. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden :

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.

2) Je hebt minstens 3 jaar functierelevante werkervaring met het ondersteunen en / of evalueren en / of bepalen van beleid.

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https : / / www.
 • vlaanderen.be / werken-voor-vlaanderen / salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en / of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie.
 • Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).
 • Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

  https : / / www.vlaanderen.be / werken-voor-vlaanderen

  Schon seit 12/6/2021

  Geschlossen 12/7/2021

  Analist Sociaal-Economisch Beleid

  Java Technical Lead

  Nederlandstalige vertaler (M/V/X)

  IT Workplace Support Expert (bachelor)

  Smals - Java Technical Lead

  Bedrijfsjurist (m/v/x) Ondernemingsrecht