Data Governance Officer (M/V/X)

In samenwerking met de CDO draag je bij tot :

 • de definitie en implementatie van de transversale elementen van de data governance (policies, procedures, data cataloog, metadatabeheer .
 • en het toezicht houden op het respecteren van de data governance door eventuele problemen tijdig aan te kaarten en oplossingen voor te stellen aan de betrokken stakeholders in business en IT
 • het uitbouwen van een end-to-end-visie op de gegevensbehoeften binnen de NBB en het verzamelen van de requirements uit de datagemeenschappen.
 • Je presenteert hiertoe de Data Governance Roadmap op de respectieve Data Management Boards

 • het opvolgen van de globale planning, het beheer van het budget en voor de rapportering hiervan
 • de samenwerking met de IT-teams voor de integratie van nieuwe functionaliteiten in de Data Management Tools, in lijn met de datastrategie en in lijn met de architectuur van het dataplatform en voert hierbij de principes van Governance by Design in, in samenwerking met de Information Architect
 • het begeleiden en coachen van collega’s op het gebied van data governance, het organiseren van overlegmomenten en workshops en het opstellen van gebruikershandleidingen en trainingen ter ondersteuning van de adoptie van de processen en tools die het team binnen de NBB ter beschikking stelt en zodoende bijdragen tot de algemene toename van de data maturiteit en data literacy binnen de NBB.
 • je beschikt over een masterdiploma
 • je hebt uiteraard affiniteit met data en een data gedreven mindset, en je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je zorgt daarbij voor orde en transparantie, zelfs wanneer verschillende uitdagingen zich tegelijkertijd aandienen

 • je stuurt jezelf aan, maar je opereert het liefst binnen een team van peers, elk met hun eigen opdrachten en verantwoordelijkheden
 • je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden en kan een visie en plan overtuigend overbrengen naar een diverse groep belanghebbenden en je bent in staat te communiceren zowel met de business als met IT
 • je bent resultaatgericht en je kan de richting aangeven aan de organisatie. Je weet hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen en moeilijke situaties
 • je kan relaties onderhouden met het management en zet hiertoe constructieve werkrelaties op. Je weet hoe je klachten moet afhandelen, en hoe met conflicten om te gaan.
 • Je houdt rekening met de eigenheden van de organisatiecultuur en -subculturen

 • je hebt een no-nonsense attitude en je bent pragmatisch
 • je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans, zowel gesproken als geschreven.
 • https : / / jobs.nbb.be / nl / arbeidsvoorwaarden

  Schon seit 23/6/2021

  Geschlossen 23/7/2021

  Productiemedewerker biljettenverwerking (V/M/X) (contract van 12 maanden, verlengbaar) - startbaanovereenkomst

  hr medewerker

  assistant informatique, assistant de direction

  Digital Marketer

  digital marketer

  Management Assistant directie Informatica

  Digital Marketer