Avdelingsleder til Horisont og Elvebredden bofellesskap

Vi søker en leder som brenner for å sikre gode tjenester til utviklingshemmede. Du er faglig dyktig, engasjert og du ønsker å ta ansvar for at kvaliteten er i høysetet.

Som leder er du opptatt av å skape tillit, og legge til rette for at ansatte kan oppleve mestring og motivasjon, samt å skape en kultur med fokus på et godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.

Du legger til rette for læring og utvikling igjennom å involvere og gi ansvar til medarbeidere. Du er opptatt av å vise gjennomføringskraft for å oppnå gode resultater og at de økonomiske ressursene anvendes mest mulig effektivt.

Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, der trivsel, selvbestemmelse og mestring tillegges stor vekt.

Horisont har ca. 12 årsverk i turnus, og 8 beboere.

Elvebredden har ca. 7 årsverk i turnus, og 10 beboere i tillegg til en hjemmeboende.

Vi har et godt samarbeid på tvers av bofellesskapene, som gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling samt sikrer god faglig kvalitet i enheten.

Avdelingsleder inngår i enhetsleder sin ledergruppe sammen med de andre avdelingslederne i enheten. Videre har avdelingsleder tilgang til enhetens rådgivere innen fag, personal og økonomi, samt andre støttefunksjoner.

Tiltredelse etter avtale.

Sendt i 07.09.2021

Udløb i 16.12.2021

ANSØGE

Fysioterapeut - 1 fast stilling og 1 vikariat i 12 mnd

Fysioterapeut - 1 fast og 1 vikariat i 12 mnd.

Pedagoger, vikariater

Psykolog/Psykologspesialist - Barne- og familiehjelpen

Fysioterapeut - 100% fast stilling og 100 % vikariat i 12 mnd

Ringevikarer søkes!

Butikksjef Cubus Horisont Åsane

Pizzabaker og Barista

Fysioterapeut - 1 fast stilling og 1 vikariat i 12 mnd

Billakkerer

Fysioterapeut - 1 fast og 1 vikariat i 12 mnd.

Drifts/ Renholdsleder